Bocskai István Református Oktatási Központ
Szabó Magda Tagintézménye


2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 10.

Tel/Fax: 25/411-330
e-mail: szabo.magda.iskola@reformatus.hu
OM:032614Vár a Szabó Magda Református Iskola!

(A képre kattintva megnyílik a bemutató!)December* XII.2. Fogadóóra nevelőtestület 16.00 – 17.00

* XII.4. Városkörnyéki és református iskolák számítástechnika versenye 5-6. évf.

* XII.7. Tanítási órák keretei között Mikulás-napi feladatok

* XII.12 Iskolanyitogató - Nagycsoportos óvodásokkal közös programok

* XII.14. Adventi kézműves foglalkozás

* XII.19. Nevelőtestületi karácsonyi ünnepség

* XII.20. Karácsonyi műsor

* XII.15. Adventi templomi műsor


Január* I.08- tól NETfittségi mérés kezdése 5-8. évf. (január 8. - április 24-ig)

* Környezetvédelmi vetélkedőre felkészülés

* I.22. Magyar Kultúra Napja

* I.28. Osztályozó értekezlet 14.00 óra

* I.31. Mackó-napÉtkezési térítési díj befizetése
Rendkívüli iskolakezdési támogatás


2019. augusztus 8. napján hatályba lépett Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 35/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: szociális rendelet) módosítása. A szociális rendelet 39/A. §-a értelmében a 2019/2020. tanévtől kezdődően a Közgyűlés rendkívüli iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező szülő vagy törvényes képviselő részére, akinek saját háztartásában nevelt gyermeke(i) a tárgyév szeptemberében kezdődő tanévben 1-8. évfolyamon nappali rendszerű oktatásban vesz(nek) részt.
A támogatás pénzbeli szociális ellátás, melynek összege gyermekenként 6.000,-Ft.
A rendkívüli beiskolázási támogatás évente egy alkalommal állapítható meg.
A rendkívüli iskolakezdési támogatás iránti kérelmet minden évben egy alkalommal lehet benyújtani.
A 2019/2020. tanév vonatkozásában augusztus 21. napjától szeptember 30. napjáig.

A határidő elmulasztása jogvesztő.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás igénybevétele iránti kérelemhez mellékelni kell a köznevelési intézmény igazolását arról, hogy a gyermek az iskola tanulója.

A rendkívüli iskolakezdési támogatás megállapítása iránti kérelmet a mellékletében szereplő formanyomtatványon kell benyújtani.

A kérelmeket Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala dísztermében (10 emeletes épület, földszint, porta melletti terem) 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1. szám alatt lehet benyújtani ügyfélfogadási időben.Ügyfélfogadási idő:

* Hétfő: 8-12, 13-16 óráig

* Szerda: 8-12, 13-18 óráig

* Péntek: 8-12 óráigA kérelem letölthető a honlapunkról, ill. kérhető a titkárságon.
Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2019. évben is iskolakezdési támogatást nyújt azon dunaújvárosi bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező dunaújvárosi polgárnak, akinek gyermeke a 2019/2020. tanévben először kezdi meg az általános iskola vagy a középiskola első osztályát.

  • Kérelem letöltése ...  • TANSZERLISTA    Tisztelt Szülők/Gondviselők!
    Gyermeküknek a 2019/2020-as tanévben a következő tanfelszerelésekre lesz szükségük.
    Az iskola udvarán és sportpályákon tartózkodni iskolaidőn túl csak külön engedéllyel

    és tanári felügyelettel lehet.