Bocskai István Református Oktatási Központ
Szabó Magda Tagintézménye


2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 10.

Tel/Fax: 25/411-330
e-mail: szabo.magda.iskola@reformatus.hu
OM:032614
TÁJÉKOZTATÁS


Az EMMI szept.3-án módosította Intézkedési tervét a járványhelyzet alakulása miatt. Ezen ajánlások figyelembe vételével, iskolánk is módosította Intézkedési tervét.

A legfontosabb változás:

1. Az őszi úszásoktatást (3.a és 5.a osztály) tavaszra vagy későbbi évfolyamra halasztjuk.

2. A délutáni (nem tanórai) sportfoglalkozásokat, sportköröket átmenetileg felfüggesztjük (amit iskolánk szervez! )Az egyesületek által szervezett sportkörök megtartásáról az egyesületek saját hatáskörben döntenek!. Ez a felső tagozatot érinti elsődlegesen!

3. A gyermek vagy pedagógus, aki bármilyen betegség miatt otthon marad, csak a háziorvos, a kezelőorvos igazolásával, vagy kórházi zárójelentéssel jöhet újra iskolába. Hatásági házi karantén esetén, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.

A módosított intézkedési terv a közzétételtől érvényes!

Megértésüket köszönjük!

Frissítve: 2020.09.12.
Étkezési térítési díj befizetése
2020/2012-es tanév
Frissítve: 2020.09.06.
INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021.
TANÉVBEN A BIROK SZABÓ MAGDA TAGINTÉZMÉNYBEN
A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL


1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE

1.1 Alapos, mindenre kiterjedő fertőtlenítő takarítást végzünk az iskola épületében.

2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA

2.1 A nevelési-oktatási intézményeket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek, tanuló látogathatja. Az oktatásban és nevelésben, illetve az intézmények működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt. Kérjük a szülőket, hogy amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a NNK aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az iskolát értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.
A szülők az iskola épületébe nem léphetnek be szeptember 1-től.
Kivétel:
• előre megbeszélt egyeztetett időpontban, az iskola portáján bejelentkezve
• szülői értekezletek alkalmával
• az étkezés befizetésekor
• hivatalos ügyek intézése esetében
Az intézménybe való belépés ezekben az esetekben csak szájmaszk viselésével lehetséges!

Kérjük Önöket, hogy a pedagógusokkal való kapcsolattartáshoz elsősorban a digitális platformokat részesítsék előnyben!

2.2 Intézkedések az intézményi csoportosulások megelőzésére a tanév folyamán az intézmény területén
2.2.1. Az osztálytermekben lehetőség szerint gondoskodunk a tanulók lazább elhelyezéséről.
2.2.2. A 6.30 és 7.15 előtt, az ügyeletre érkező tanulók elfoglalhatják helyüket a 10. teremben.
2.2.3. A tanulók 7.45 helyett 7.50-ig érkezhetnek meg az intézménybe, kivéve a hétfőn és szerdán.
* hétfőn 7.30-ra érkeznek a felsősök
* csütörtökön 7.30-ra érkeznek az alsósok
2.2.4. Reggel 7.30-tól 3 bejáratot használunk (1. főbejárat (FB), 2. udvari I. a titkárság mellett (U1.), 3. udvari II. a tornaterem felől (U2.))
* FB. alsó tagozat tanulói használják
* U1. 5.a, 5.b, 6.a
* U2. 7.a, 8.a, 8.b
2.2.4. A személyi higiéné szabályainak és a mosdókban a védőtávolság betartásának érdekében megnöveljük a szünetek időtartamát az alábbi csengetési rend szerint:
1. óra 8.00 – 8.40
2. óra 8.55 – 9.35
3. óra 9.55 – 10.35
4. óra 11.00 – 11.40
5. óra 11.55 – 12.35
6. óra 12.55 – 13.35
7. óra 14.00 – 14.40 (felsősök) , 13.45-14.30 (alsósok)
2.2.5. Az udvaros szünetek rendje :
* szünet: 10.35 – 10.55
2.2.6. A testnevelés órákat az időjárás és a rendelkezésre álló terület függvényében szabad téren tartjuk.

3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA

3.1. Az intézmény területén a felsős tanulók (tanuló, szülő, iskolai dolgozó) számára kötelező a maszk viselése a folyosókon és zárt közösségi terekben. Kivétel a testnevelés óra, az étkezések és az udvaros szünetek időtartama. A pamut maszk jobban ajánlott, mert ki lehet mosni és vasalni, többször lehet viselni. A maszkot négy-öt óra elteltét követően célszerű cserélni. A tanulók által viselt maszkról a szülő gondoskodik.

„Egy jól hordott maszk, amit időnként cserélünk, mert az is nagyon fontos, hogy ne maradjon túl sokáig rajtunk, semmilyen egészségkárosodással nem jár.”
/dr. Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház osztályvezető infektológus főorvosa/

Az orr-száj maszkok helyes viselésével kapcsolatosan ajánljuk a Debrecen Televízió Esti Közelkép című műsorában augusztus 24-én elhangzott információkat. Esti közelkép ...a Debrecen Televízió műsora

3.2. Az iskola bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melynek használata minden belépő számára kötelező.
3.3. A szociális helységekben biztosítjuk a vírusölő hatású kézfertőtlenítéssel kiegészített szappanos kézmosási lehetőséget.
3.4. Kéztörlésre papírtörlőket biztosítunk.
3.5. A személyi higiéné alapvető szabályairól a tanulók számára részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást adunk. A tanulók figyelmét felhívjuk az ún. köhögési etikettre: papírzsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemeteskukába dobása és alapos kézmosás, kézfertőtlenítés.
3.6. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára. A tantermekben, a folyosókon és a szociális helységekben napi többszöri fertőtlenítő takarítást végzünk. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek a padok, asztalok, székek, az ajtó-, ablakkilincsek, korlátok, villany- és egyéb kapcsolók, informatikai eszközök /billentyűzet, monitor, egér, egérpad, stb./, mosdók csaptelepei, WC lehúzók, stb.) valamint a padló és a mosható falfelületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítve legyenek
3.7. Zárt térben a kórokozók koncentrációjának csökkentése érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a folyamatos vagy rendszeres, fokozott intenzitású természetes szellőztetésre, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is. A helyiségek ablakait időjárás és környező forgalom függvényében lehetőség szerint nyitva tartjuk.
3.8. Mesterséges szellőztetés esetén gyakori, nyitott ablakokon keresztüli természetes szellőztetés egyidejű alkalmazását biztosítjuk.

4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

4.1. Fokozottan ügyelünk az étkezés helyszínének tisztaságára, a rendszeres fertőtlenítésére.
4.2. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére.
4.3 Az étkezéseket úgy szervezzük, hogy az osztályok keveredése elkerülhető legyen, sorban állás esetén gondoskodunk a védőtávolság betartásáról.
4.4. Fokozottan figyelünk az ebédlőben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök tisztántartására, fertőtlenítésére.
4.5. Az étkeztetés folyamatában tálcát, szalvétát, evőeszközt, poharat, stb. is a konyhai dolgozók adnak, ezért az étkeztetés szoros beosztás alapján történik, az órarendhez igazodva.

5. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN

5.1. Amennyiben egy tanulónál, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az iskola-egészségügyi orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén értesítjük a szülőt, akinek a figyelmét felhívjuk arra, hogy feltétlenül keressék meg telefonon a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. (Azt követően az orvos utasításainak alapján járjanak el.)
5.2. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.
5.3. Amennyiben felmerül a COVID-19 fertőzés gyanúja, fontos, hogy megfelelő felkészültséggel rendelkező egészségügyi dolgozó kerüljön értesítésre. A háziorvos, házi gyermekorvos, illetve a kezelőorvos jogosult a COVID-19 fertőzés gyanújára vonatkozóan nyilatkozni. Amennyiben fennáll a gyanú, nekik kötelességük az NNK által kiadott aktuális eljárásrendnek megfelelően ellátni a beteggel kapcsolatos teendőket.
5.4. A gyermek az iskolába – hasonlóan más megbetegedésekhez – kizárólag orvosi igazolással térhet vissza, melyet az intézmények el kell fogadnia, azt saját hatáskörben nem bírálhatja felül.
5.5. Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

6. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE

6.1. Annak a tanulónak az iskolai hiányzását, aki a vírusfertőzés szempontjából veszélyeztetett csoportba tartozik tartós betegsége (például szív-érrendszeri megbetegedések, cukorbetegség, légzőszervi megbetegedések, rosszindulatú daganatos megbetegedések, máj- és vesebetegségek) vagy például immunszupprimált állapota miatt, erről orvosi igazolással rendelkezik, és azt bemutatja, esetleges hiányzását igazolt hiányzásnak kell tekinteni. Igazolt hiányzásnak tekintendő továbbá, ha a gyermek, a tanuló hatósági karanténba kerül a részére előírt karantén időszakára.
6.2. Ezen időszakban a tanuló az otthona elhagyása nélkül, a pedagógusokkal egyeztetett kapcsolattartási és számonkérési forma mellett részt vehet az oktatásban.
6.3. A gyermek, a tanuló távolmaradásával kapcsolatos valamennyi szabály a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben foglaltak szerint érvényes, azok betartása szerint szükséges eljárni.

Dunaújváros, 2020.08.31.

Farkas Márta
tagintézmény-vezető

Frissítve: 2020.09.01.


Frissítve: 2020.09.01.
Tanszerlista
2020/2021-es tanév


Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Gyermeküknek a következő tanfelszerelésekre lesz szüksége:Frissítve: 2020.06.29.


Frissítve: 2020.04.07.


Frissítve: 2020.04.06.
Részletes tájékoztatás a beiratkozásról!Frissítve: 2020.03.30.
Általános iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre
2020. március 27.


A 2020/2021-es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését – figyelemmel az országos járványügyi helyzetre – az emberi erőforrások miniszterének 7/2020. (III. 25.) határozata a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról
rendkívüli módon szabályozza.

A határozat célja, hogy a járványhelyzet várható alakulására tekintettel az általános iskolai beiratkozások minél előbb és minél kevesebb személyes kontaktussal valósulhassanak meg. Emellett ugyanakkor biztosítani kell a szülők szabad intézményválasztását is.

A beiratkozás során az alábbi eljárásrend érvényes.
Az Oktatási Hivatal 2020. március 1-jéig értesítette a kötelező felvételt biztosító iskolák fenntartóit, és elérhetővé tette számukra a tankötelezettségüket 2020. szeptember 1-jével megkezdeni köteles gyermekek adatait. (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 45. § (8) bek.).

A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzeti iskoláját megtalálják az alábbi keresőben:1. Ha a szülőknek nincs ettől eltérő szándéka, a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresést javasoljuk, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül történik 2020. május 21-éig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

2. A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6-április 24. között tartja. Az általános iskola a 2. alpontban foglalt szándéknyilatkozatok alapján folyamatosan – a veszélyhelyzet által megkövetelt egészségügyi szempontokra figyelemmel – elkészíti a beiratkozások időpontjára vonatkozó beosztást, amelyről a szülőt haladéktalanul tájékoztatja. Ezt a KRÉTA-val rendelkező intézmények a KRÉTA segítségével bonyolítják le.

3. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.

4. Ha kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28 és május 15. között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket. A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21-ig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét.Frissítve: 2020.március 28. 10:25
KISOKOS! FELADATLAPOK VISSZAKÜLDÉSÉHEZ A KRÉTA RENDSZERBEN


Tisztelt Szülők!
Kedves Tanulóink!

Többen jelezték (főleg az alsósok szülők) hogy nem tudják hogyan küldjék vissza a kész feladatokat.

Ebben szeretnénk segíteni: A kész feladatlapot lefényképezik (akár a képernyőképet készítenek) lementik és elküldik az eKRÉTA "ÜZENETEK" menüpont alatt.

Hogyan?
1. Bejelentkeznek a tanulói kóddal az eKRÉTA-ba
2. Jobb oldalon az utolsó menüpont az "ÜZENETEK"
3. Balra lent található az " ÚJ ÜZENET ÍRÁSA"
4. "CÍMZETTEK HOZZÁADÁSA" -ra kattintva kiválasztja a "TANÁROK" lehetőséget...azt a tanárt jelölik meg, akinek vissza kell küldeni a feledatlapokat.
5. "CÍMZETTEK HOZZÁADÁSA" gombra kattintanak
6. Megjelölik a TÁRGY-at (kötelező kitölteni!) pl. 1. Matek feladatlap visszaküldése
7. "SZÖVEG" Üdvözlik a tanárt, s jelzik, hogy küldik a kész feladatokat.
8. " + ÚJ DOKUMENTUM CSATOLÁSA" gombra kattintva kiválaszthatja a saját dokumentumai közül, hogy melyiket küldi vissza jelen esetben képet, amelyet lementett.
9. Alatta a "KÜLDÉS" gombra kattint

Ennyi! Ha többször gyakoroljuk, menni fog mint a karikacsapás!
Mellékelem a képeket is, sorrendben, ami segítheti a fent elhangzottakat!Kitartást mindenkinek!

Áldás, békésség!

Farkas Márta ig.

Frissítve: 2020.március 20. 21:40
Tisztelt Szülők / Gondviselők!


Többen jelezték, hogy nem látják a kiküldött üzeneteket, az eKRÉTA rendszerben, melyeket az e-Ügyintézés által küldünk. Utánajártunk és megtudtuk mi a gond!

"Fontos, hogy Szülőként Gondviselői és ne Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználóval lépjen be a KRÉTA rendszerbe, a fent felsorolt funkciók csak Gondviselői jogosultsággal rendelkező felhasználók számára érhetők el!
Az Ön által használt felhasználó jogosultsági szintjét úgy tudja a legkönnyebben leellenőrizni, hogy a KRÉTÁ-ba belépés után megnézi, hogy a jobb felső sarokban a megjelenő névnél a tanuló neve mellett zárójelben szerepel-e a gondviselő neve vagy sem. Ez csak Gondviselői jogosultság esetén látszik."

Iskolánkban a kollégák az ÜZENET és a KÉRDŐÍV modulokat fogják elsősorban használni, azt kell nézni.

Már nem tudunk mi, mint intézmény, belépési jelszót generálni a gondozóknak, azt csak a gondozó teheti meg. A gyermek oktatási azonosítója kell hozzá. Mindeki a saját megadott e-mail címére fogja megkapni a belépési kódokat. A kezdőoldal bal alsó sarkában a "Gondviselői hozzáférés igénylése" címszóra kell kattintani és értelemszerűen kitölteni. Pillanatok alatt meg fogják kapni a kódot.

Elnézést a kellemetlenségekért!GONDOZÓNAK elsőként az apa nevét kell beírni, mert a rendszerben így van rögzítve, kivéve, ha valamelyik szülő egyedül neveli. Ott az ő nevét kell beírni.

Ha nem sikerülne, kérem jelezzék nekünk e-mailban a szabo.magda.iskola@reformatus.hu címre.

A kollégák más csatornákon keresztül is igyekeznek elérni Önöket ill. a gyerekeket!

Kérem, hogy őrizze meg mindenki nyugalmát. Ez a helyzet sajnos el fog tartani egy darabig, nem fognak lemaradni a gyerekek a feladatokról. Mi 1 hetes távlatokban gondolkodunk. A feladatokat is 1-2 hétre igyekszünk magdni, amit helyes időbesztással elvégezhető. Adjunk időt magunkak, gyermekeinknek és szülőknek is az átállásra. Nem kell mindent egyszerre megoldani, nem kell mindenkinek egyszerre használni a rendszereket, mert azok így elejében döcögősen működnek, éppen ezért többször elérhetetlenek. A technikai szakemberek dolgoznak az ügyön!

Legyünk türelmesek egymással!

Áldás, békesség!

Farkas Márta
igazgatóFrissítve: 2020.március 17. 21:30


Vár a Szabó Magda Református Iskola!

(A képre kattintva megnyílik a bemutató!)SzeptemberAz iskola udvarán és sportpályákon tartózkodni iskolaidőn túl csak külön engedéllyel

és tanári felügyelettel lehet.