Bocskai István Református Oktatási Központ
Szabó Magda Tagintézménye


2400 Dunaújváros, Bercsényi Miklós u. 10.

Tel/Fax: 25/411-330
e-mail: szabo.magda.iskola@reformatus.hu
OM:032614

Gyermekvédelem
TISZTELT SZÜLŐK!


MEGKÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY
A RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY HATÁRIDEJÉT
LEGYENEK SZÍVESEK FOLYAMATOSAN ELLENŐRÍZNI,
ÉS A MEGHOSSZABÍTÁSRÓL A LEJÁRAT ELŐTT IDŐBEN, LEGALÁBB EGY HÓNAPPAL ELŐBB GONDOSKODNI!Köszönettel: Farkas Beáta

gyermekvédelmi felelősGratulálunk!Átadták a Dunaújváros Ifjúságáért DíjatA csütörtöki (2016.05.19.) közgyűlés elején ünnepélyes keretek között adták át ezeket az elismeréseket. Az önkormányzat az ifjúsági korosztály nevelésében, az ifjúságvédelemben, illetve a fiatalok számára nyújtott szolgáltatások szervezésében kiemelkedő munkát végző személyek és közösségek elismerésére alkotta meg ezt a díjat, amelyet idén Klamerusz Ilona Mária pedagógusnak és Márkliné Huszárik Mária igazgató-helyettesnek adományozta.

A Dózsa György Általános Iskola szociális és gyermekvédelmi ügyekért felelős igazgatóhelyettese 1996 óta dolgozik az iskolában. Itt és a Szilágyi iskolában látja el igazgatóhelyettesként a gyermekvédelemmel, tanulók szociális ügyeivel kapcsolatos feladatokat. Pedagógiai tevékenysége középpontjában a segíteni akarás áll. Szívósan keresi azokat a gyerekeket, akiknek segíteni kell, vagy lehet. És segít, ha kell anyagilag, élelemmel, ruhával, vagy jó szóval, törődéssel. Gyógyíthatatlan beteg tanulójuk az ő közbenjárásával kapott otthoni használatra számítógépet, de hónapokig látogatott Lyme-kóros kislányt, gondoskodott beteg, magatehetetlen anyukáról és fiáról. Fáradhatatlanul, ellenszolgáltatás nélkül segít pótolni a sok-sok elmaradást egy-egy hosszasan hiányzó tanulóval. Minden lehetőséget felkutat, felhasznál a problémák mielőbbi megoldására, a félresiklott személy helyes útra való visszaterelésére. A NAT bevezetése óta szinte minden induló tanfolyamra jelentkezett és sikeresen elvégezte, hiszen fontos számára az önképzés, fejlődés. Indulás óta sikerrel pályázik az Útravaló tehetséggondozó programba, melyben ő maga is mentor. Minden tanévben volt több olyan halmozottan hátrányos helyzetű tanuló, aki részesülhetett a közalapítvány ösztöndíjában. A város középiskoláival közös pályázatban vesz részt az iskola, melyet szintén ő koordinál. Ez a program az „Út a szakmaválasztáshoz”, melyben a jó tanuló, ám szociálisan rossz körülmények között élő diákoknak nyerhetnek havi rendszerességgel ösztöndíjat. A Sió támogatási programban is évek óta pályázik az iskola az ő vezetésével, aminek következtében minden év elején új iskolatáskákkal ajándékozhatják meg a rászoruló anyagi nehézségekkel küzdő tanulókat. Több éve eredményes jótékonysági akciója a nehéz sorsú családok és a Családok Átmeneti Otthonában élő gyermekek karácsonyi ajándékozása és karácsonyfához juttatása. Szakmai tudásával a pályakezdőket is segíti. Többször végzett mentori tevékenységet végzős szociálpedagógiai szakos hallgatók számára. Nyári szabadsága alatt saját meggyőződése alapján gyermekvédelmi ügyeletet tart. Ajtaja mindig nyitva áll a segítséget kérő gyermekek, szülők előtt egyaránt.

forrás: dunaujvaros.com

Márkliné Huszárik Mária

gyermekvédelmi felelős


Szilágyi Erzsébet Általános Iskola Dózsa György Általános Iskola
kedden 10.00 - 12.00 óráig hétfőn 7.30-10 és 14-16 óráig
csütörtökön 10.00 - 12.00 óráig szerda 7.30-10 óráig
Mikor fordulhatunk a gyermekvédelmi felelőshöz?


* Ha valamilyen gond van az iskolában
* Ha valamilyen gond van otthon
* Ha gond van bárhol, és bármikor
* Ha nincs kinek elmondani
* Ha valakinek el kell mondani
* Ha úgy tűnik, talán valaki tudna segíteni
* Ha úgy érezzük, hogy talán senki sem tud segíteniKi jelezheti a problémát?


* A gyermek
* A szülő
* A pedagógus
* Bárki, aki a gyerekekkel kapcsolatban állTelefonos elérhetőség: 06 25 413 035 (Dózsa Gy. Ált. Isk.) ;06 25 411 330 (Szilágyi Egység)

Tisztelt Szülők!


A 2016/2017. tanévben ingyenes tankönyvellátásban részesülnek azok a tanulók, akik a 2016/2017. tanévben
1. évfolyamosok
2. évfolyamosok
3. évfolyamosok
4. évfolyamosok

Az ő számukra nem kell semmiféle nyomtatványt kitölteni, ők automatikusan ingyenes tankönyvellátásban részesülnek.

Ingyenes tankönyvellátásban részesül az a tanuló is aki
* rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
* tartósan beteg
* 3 vagy több gyermekes családban él
* sajátos nevelési igényű
* nevelésbe vett (átmeneti vagy tartós nevelésbe vett)

A jogosultságot a megfelelő dokumentumokkal igazolni kell.
Nyomtatvány kérhető az osztályfőnököktől vagy az iskola gyermekvédelmi felelősétől, de letölthető az iskola honlapjáról is.

Márkliné Huszárik Mária

gyermekvédelmi felelős

Fontos tudnivalók az étkezési díjkedvezményekről100%-os étkezési díjkedvezményt kell biztosítani

az 1-8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha

ba) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
bb) nevelésbe vették,

az intézményi térítési díj 50%- át normatív kedvezményként kell biztosítani:

a) az 1-8.évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló után, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve, hogy az 1. ba) alpontja alapján a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben,

b) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek után, feltéve, hogy az 1.ba) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben,

c) sajátos nevelési igényű (pszichés fejlődési zavar, autizmus, beszéd-, hallás-, látás fogyatékossága esetén, feltéve, hogy az 1.ba) pontja alapján a gyermek nem részesül ingyenes étkezésben.Akik segítenek a problémáink megoldásában
Iskolaorvos:Dr. Elek Ágnes
Derkovits M. út. 2-4. /Dózsa II. városrész/


Iskolavédőnő:Temesiné Garas Anikó
telephely: Derkovits M. út 2-4.
telefon: 25/413-848
iskolai napjai: szerda, péntek
iskolai fogadóórája: szerda 12-14


Nevelési Tanácsadó
Lilla köz 1. /Dózsa II. városrész/
telefon 25/409-941


Logopédia Intézet
Lilla köz 1. /Dózsa II. városrész/
telefon 25/412-607


Egészségmegőrzési Központ
Erkel kert 23.
telefon: 25/412-123
Pszichológiai tanácsadás, tanulásmódszertan, serdülő konzultáció, iskolai szorongáscsökkentő tréning.

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
Bartók Béla út 6/b
A szolgálat részletes tájékoztatója az iskola földszinti bejáratánál olvasható.


Gyámhivatal Polgármesteri Hivatal "A" épület, 401-408-as szoba
telefon: 25/412-411/200


Szociális Iroda Szociálpolitikai csoportja
Polgármesteri Hivatal "B" épület, fszt. 1-13.; 19.
telefon: 25/412-211/108
Pénzbeli és természetbeni eseti és rendszeres támogatások elbírálása és utalványozása. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.


Szociális Iroda Intézmény-igazgatási és gyermekvédelmi csoport
Polgármesteri Hivatal "B" épület, fszt. 201-202.; 213-214.
telefon: 25/412-211/208
Veszélyeztetett kiskorúak védelembe vétele, családgondozó kirendelése, felmentése.
Apai elismerő nyilatkozat felvétele, ideiglenes hatályú elhelyezés.
Megkeresésre környezettanulmány készítése.